BARBIPA Kozmetični Salon
Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Font size: +

Opozorila

Opozorila

Opozorila in pravila glede uporabe kozmetičnih izdelkov...

- OBVESTILO O ZDRAVSTVENIH TVEGANJIH IN OMEJITVAH

V skladu z 19. členom Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Uradni list, RS. Št. 104/2009) vas obveščamo, da:

STRANKA, KI IMA KAKRŠNOKOLI NALEZLJIVO OKUŽBO LASIŠČA, KOŽE, NOHTOV (ali zajedlace na koži ali lasišču), MORA O TEM OBVEZNO OBVESTITI ZAPOSLENEGA PRED OPRAVLJANJEM STORITVE! OSEBJE, KI KAŽE ZNAKE NALEZLJIVE BOLEZNI ALI OKUŽBE KOŽE S KLICAMI ALI ZAJEDALCI, NE SME OPRAVLJATI DELA S STRANKAMI!

V KOLIKOR IMATE ZDRAVSTVENE TEŽAVE (povišan krvni tlak, motnje krvnega pretoka, obolenje kože ali drugo) OZIROMA STE NOSEČI, SE PRED STORITVIJO POSVETUJTE Z IZVAJALKO/IZVAJALCEM STORITVE.

- POMEN SIMBOLOV

Pojasnilo o vsebini in pomenu simbolov na embalaži kozmetičnega proizvoda (Pravilnik o vsebini in načinu označevanja kozmetičnih proizvodov Uradni list RS, št. 114/03).

Kvaliteta proizvoda ni pogojena z rokom uporabnosti pod pogojem, da je ta proizvod originalno zaprt.

- Tak proizvod je označen s simbolom odprte posodice, v ali ob posodici pa je naveden rok trajanja oz. uporabnosti po odprtju proizvoda.

Običajno je ta rok izrazen s številko in črko M (npr.: 8M, 9M, 12M, 24M, itd.), ki označuje rok trajanja oz. uporabnosti v mesecih (M) po odprtju proizvoda.

- Simbol odprte posodice na embalaži kozmetičnega proizvoda pomeni, da ima kozmetični proizvod rok trajanja oziroma uporabnosti več kot 30 mesecev.
Ob simbolu je naveden rok trajanja oziroma uporabnosti po odprtju proizvoda, izrazen v mesecih in/ali letih.

- Simbol odprte knjige pomeni, da varnostnih opozoril pomembnih za uporabnika oziroma sestavin ni mogoče navesti na notranji in/ali zunanji embalaži proizvoda.

Ti podatki so navedeni na priloženem oziroma pritrjenem listku, etiketi, traku oziroma na kartici, ki mora biti v neposredni bližini kozmetičnega proizvoda.

Lokacija
 

BARBIPA Kozmetični Salon
Barbara Pacek s.p.

Čufarjeva 6, 1230 Domžale
Vir pri Domžalah

+386 (0)31 278 966